Hledat

KKCG
Energetika

Vybudovali jsme silnou mezinárodní skupinu, která poskytuje komplexní služby v oblasti energetiky. Skupina se soustředí na energetiku 21. století. Orientace na výzvy Green Dealu se odráží i v dlouhodobých cílech MND. V roce 2025 dosáhneme 100% energetické soběstačnosti ze zelených zdrojů. A do roku 2040 dosáhne skupina uhlíkové neutrality a 75 % našich tržeb za energie bude pocházet z obnovitelných a přechodných zdrojů. MND je zároveň nejrychleji rostoucím nezávislým dodavatelem energií v Česku, počet odběrných míst elektřiny a plynu dosahuje čtvrt milionu.

1/2 naše úspěchy

Náš geotermální vrt dodá čistou energii projektu Eden

Náš geotermální vrt dodá čistou energii projektu Eden

 • 4 500 m

  hluboký vrt v první fázi projektu

 • 55 m

  vysoké vrtné zařízení

 • 5. projekt

  MND DS v oblasti geotermie

MND Drilling and Services (MND DS) se se svou nejvýkonnější vrtnou soupravou Bentec 450 podíleli na geotermálním vrtu v britském Cornwallu, který vytvoří obnovitelný, recirkulační zdroj energie pro tamní lokalitu EDEN. Touto zakázkou se společnost výrazně posouvá do perspektivního segmentu geotermální energetiky.

Zobrazit více

2/2 naše úspěchy

Čtvrt milionu zákazníků odebírá energie od MND

Čtvrt milionu zákazníků odebírá energie od MND

 • 117 012

  odběratelů plynu

 • 136 690

  odběratelů elektřiny

MND, Moravské naftové doly jsou největší česká těžební společnost ropy a plynu která navazuje na více než stoletou tradici v oboru. Plyn přímo z těžby nabízí nejen velkoodběratelům, ale také napřímo domácnostem. Kromě Plynu z první ruky přímo z vlastní těžby nabízí zákazníkům výhodný Proud. Aktuálně od MND odebírá energie již více než 250 tisíc zákazníků.

Zobrazit více

Oblasti podnikání v ropě, zemním plynu a strojírenství

Soustředíme se na inovativní technologie v energetice

Naši podnikatelskou činnost tradičně zaměřenou na vyhledávání a těžbu ropy a zemního plynu v posledních letech výrazně rozšiřujeme o další aktivity zaměřující se na nové technologie v oblasti ochrany životního prostředí, jako je např. CCS, a související s posilováním energetické soběstačnosti z modrých a zelených zdrojů.
Potenciál spatřujeme v geotermální energii, která je nejbližší našemu původnímu předmětu podnikání. Jednou z aktivit, které v tomto směru podnikáme, je prověřování možností využití dosluhujících původně ropo-plynových vrtů pro tento účel. Intenzívně se zabýváme obnovitelnými zdroji energie jako jsou energie větru a slunce. Největším aktuálním projektem tohoto charakteru je výstavba větrné elektrárny Oriv na Ukrajině.
Průzkum a těžba ropy a zemního plynu nicméně nadále zůstává významnou součástí podnikatelských činností MND, které aktuálně realizujeme na území České republiky a Ukrajiny.

Společnosti Management
 • Jana Hamršmídová
 • Ředitelka Divize Energy
Výroba energie

Vrtné aktivity a opravy sond s mezinárodní působností

Jsme vrtný kontraktor s mezinárodními aktivitami v řadě evropských zemí. Vedle poskytování tradičních služeb při vrtání a vystrojování průzkumných a těžebních vrtů na ropu a zemní plyn a vrtů pro podzemní zásobníky plynu se v posledních letech zaměřujeme na vrtání hydro a geotermálních vrtů. Naše moderní vrtné soupravy Bentec lze napájet přímo z vysokonapěťové sítě a tím tak umožnit vrtat hluboké vrty pro získávání geotermální energie v celé Evropě při minimální produkci skleníkových plynů.
Mezi naše další aktivity patří podzemní opravy sond a dále odstraňování starých ekologických zátěží formou likvidací již vytěžených a nepotřebných sond.

Společnosti Management
 • René Kachyňa
 • Předseda představenstva a ředitel společnosti
Vrtný kontraktor

Skladování energie

Disponujeme skladovacími kapacitami, které přesahují 500 mil. m³. Výstavbou a provozováním podzemních zásobníků se zabýváme od roku 1999. V roce 2001 jsme vybudovali PZP v Uhřicích, o dvanáct let později prošel výraznou modernizací a v současnosti patří mezi nejvyspělejší a nejflexibilnější zásobníky v celé Evropě. Je to také zásobník který je od roku 2021 schopen uskladňovat vodík v příměsi se zemním plynem až do výše 5%H2 a tím skladovat transformovanou elektrickou energii. O rok později jsme dokončili akvizici podzemních zásobníků v Německu PZP Stockstadt a PZP Hähnlein, které jsou rovněž schopné skladovat vodík ve směsi se zemním plynem jako transformovanou elektrickou energii. V roce 2016 jsme uvedli do provozu jeden z největších podzemních zásobníků v Česku PZP Dambořice.

Společnosti Management
 • Karel Luner
 • Předseda představenstva
Skladování Energie

Vybudovali jsme silnou obchodní značku

Silná maloobchodní značka

V roce 2014 jsme vstoupili do maloobchodu. I přes silnou konkurenci na českém trhu s energiemi a nízkou ochotu zákazníků měnit dodavatele se nám podařilo vybudovat silnou značku. Díky vlastní těžbě a hlídání cen na velkoobchodním trhu můžeme svým zákazníkům zajistit dlouhodobě výhodné ceny.

Jeden z největších obchodníků s energetickými komoditami v Česku

Zároveň jsme významným evropským hráčem na trhu s kapacitami plynových zásobníků. MND Trading obchoduje s komoditami, jako je plyn, elektřina, ropa, uhlí a CO2 povolenky a dynamicky rozšiřuje svoji geografickou působnost.

Společnosti Management
 • Milan Duba
 • Ředitel Divize Retail
 • Martin Pich
 • Ředitel Divize Trading MND
Obchod

Máte zájem o spolupráci v oblasti technologií výroby energie z obnovitelných zdrojů či nekonvenčních technologií výroby energie?

Michal Sasín
Ředitel Úseku New Business Development
Michal Sasín

Naše společnosti

Karel Komárek Jiří Radoch Pavel Šaroch Miroslav Jestřabík Katarína Kohlmayer Martin Škopek Michal Tománek Štěpán Dlouhý Alena Bastis Dana Dvořáková Jakub Sokol Radka Vondrašová Petra Dolejšová Jonathan Hoffmann Pavel Turek