Oil & Gas

V segmentu ropy a plynu maximalizujeme vytěžitelnost ložisek prostřednictvím využívání nových a moderních metod těžby. Tam, kde jiní skončili, nastupují naši odborníci, aby dokázali získat více.

Miroslav Jestřabík
Člen představenstva
a investiční ředitel pro oblast Oil & Gas

Je silnou a stabilní mezinárodní skupinou. Podniká v oblasti průzkumu a těžby ropy a zemního plynu v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Úspěchy skupiny se odvíjí od zkušeností a odbornosti jejích zaměstnanců získaných a předávaných od roku 1913.

0

Cubic meters of oil
equivalent

Společnosti skupiny se soustředí na obchodování s plynem, výstavbu a provozování skladovacích kapacit zemního plynu, poskytování služeb v oblasti vrtných prací a výrobu a prodej metanolu. KKCG Oil & Gas svým partnerům nabízí komplexní služby a profesionální přístup.

Těžba ropy a plynu
za rok 2015 k 31. 12.

0
tisíc m3
0 m3

PlynRopa

 • Helmut
  Langanger

  Místopředseda představenstva
  MND a.s.
  Helmut Langanger

  Před příchodem do MND pracoval řadu let na různých řídících pozicích ve společnosti OMV Exploration & Production, kde dosáhl mnoha mezinárodních

  úspěchů zejména v oblasti vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu ve světě. Od roku 2002 působil jako CEO OMV E&P a člen

  představenstva mateřské OMV.

 • Ulrich
  Schöler

  Člen představenstva
  MND a.s.
  Ulrich Schöler

  Před nástupem do MND působil dr. Schöler přes třicet let v evropském plynárenství, kde zastával různé manažerské pozice. Měl na starosti rozvoj plynárenské činnosti společnosti Ruhrgas, pro kterou

  získal řadu obchodních podílů ve významných plynárenských firmách ve střední a východní Evropě. V roce 1996 se dr. Schöler stal členem představenstva Ruhrgas Energie Beteiligungs,

  od roku 2005 působil jako generální ředitel E.ON Ruhrgas International.

 • Jiří
  Ječmen

  Člen představenstva
  MND a.s.
  Jiří Ječmen

  V investiční skupině KKCG působí od roku 2003. V letech 2006 – 2010 se podílel na řízení restrukturalizace skupiny MND. Od roku 2007 byl tři roky členem a později místopředsedou dozorčí

  rady společnosti SPP Bohemia, provozovatele podzemního zásobníku plynu v Dolních Bojanovicích. V období 2009 – 2010 zastával pozici člena představenstva společnosti

  Kovosvit MAS, předního středoevropského výrobce obráběcích strojů.

 • Zbyněk
  Parma

  Generální ředitel
  MND a.s.
  Zbyněk Parma

  Je generálním ředitelem společnosti MND a.s. a členem představenstva MND Drilling & Services a.s. Ve skupině MND působí od ukončení studií, tedy od roku 1992. Vystřídal celou řadu

  pracovních pozic od dělníka, projektanta, přes vedoucího podzemního zásobníku plynu v Uhřicích, až po ředitele společnosti, na kterých získal cenné

  zkušenosti, které uplatňuje při rozvoji a řízení skupiny MND.

 • René
  Kachyňa

  Předseda představenstva a ředitel
  MND Drilling & Services a.s.
  René Kachyňa

  Je absolventem Vysokého učení technického v Brně a studia UK-MBA při Nottingham Trent University ve Velké Británii. Svou manažerskou kariéru zahájil v břeclavském podniku Fosfa, kde

  se podílel na rozvoji obchodní činnosti ve střední a západní Evropě. Do skupiny MND nastoupil v polovině roku 2007; nejprve zastával funkci manažera marketingu firmy

  MND Servisní a později vedoucího úseku strategického plánování.

 • Karel
  Luner

  Předseda představenstva
  MND Gas Storage a.s.
  Karel Luner

  Po ukončení studií v roce 1989 nastoupil do společnosti MND, kde absolvoval svůj kariérní růst. V letech 1996 až 2008 působil na různých řídících a manažerských pozicích.

  Své zkušenosti uplatňoval také na projektech v Rusku, Kazachstánu a Bulharsku. Před svým příchodem do společnosti MND Gas Storage pracoval na manažerských

  pozicích ve společnosti RWE Transgas Net.

 • Petr
  Kopečný

  Ředitel
  MND Drilling & Services a.s.
  Petr Kopečný

  Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty hornicko-geologické. Po nástupu do MND v roce 1988 a po absolvování nástupní praxe na vrtné soupravě zastával technické funkce, vždy spojené

  s technologií vrtání. Začínal jako technolog vrtání a později vedoucí technolog vrtání. Po absolvování projektantských zkoušek na OBÚ v Brně pracoval jako projektant a vedoucí

  operátor vrtání, a od roku 2006 zastává funkci vedoucí úseku vrtání a POS.

 • Pavel
  Zbořil

  Ředitel
  MND Drilling Germany
  Pavel Zbořil

  Jako vedoucí ekonomického úseku zodpovídá za oblast financí, účetnictví, daní a controllingu. Je absolventem ekonomicko-správní fakulty na Masarykově univerzitě Brno a studií matematiky

  a informačních technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V počátcích své kariéry získával zkušenosti zejména v bankovním sektoru. Jako vedoucí ekonomického

  úseku působí již 11 let, z toho 6 let ve společnosti MND Drilling & Services.

zavřít zavřít
 • Finanční
  ukazatele

  V tisících

  2013
  • 0
   Vl. kapitál
  • 0
   Tržby
  • 0
   Aktiva
 • Finanční
  ukazatele

  V tisících

  2012
  • 0
   Vl. kapitál
  • 0
   Tržby
  • 0
   Aktiva
 • Finanční
  ukazatele

  V tisících

  2011
  • 0
   Vl. kapitál
  • 0
   Tržby
  • 0
   Aktiva
 • Finanční
  ukazatelé

  V tisících

  2010
  • 0
   Vl. kapitál
  • 0
   Tržby
  • 0
   Aktiva

Zaměření KKCG Oil & Gas

Naše společnosti

 • MND (Czech Republic)
 • MND Russia
 • MND Ukraine
 • MND Georgia
 • MND Drilling & Services
 • MND Drilling Germany
 • LP Drilling Italy
 • MND Gas Storage
 • Moravia Gas Storage
 • MND Gas Storage Germany
 • MND Samara Holding
 • VEMEX
 • US METHANOL

MND (Czech Republic)

 • Držitel 5 průzkumných licencí o celkové rozloze 2 838 km2
 • Držitel licencí na 77 dobývacích prostorů v České republice
 • Celková roční těžba je cca 280 tis. cmoe z toho 100 mil. m3 plynu
 • Je držitelem licence na obchod s plynem a poskytuje strukturované dodávky a služby krátkodobé flexibility
 • Je jedním z nejaktivnějších obchodníků na českém trhu
 • Dodává plyn a elektřinu koncovým zákazníkům a obchodníkům
 • Vedle českého obchoduje i na německém, rakouském a nizozemském trhu. Obchoduje s plynem, flexibilitou a skladovací kapacitou plynu
 • Držitel certifikátu environmentálního systému řízení dle ČSN EN ISO 14001 a certifikátu systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001
 • Více o společnosti MND na www.mnd.eu

MND Russia

 • Založena v roce 2013
 • Zabývá se průzkumem, vrtáním a těžbou
 • Vlastní dvě naftové společnosti na území Ruské Federace. 100% dceřiná společnost MND Russia, firma OOO Belisar, získala v aukci část licence na těžbu z ložiska Kalininskoye v Saratovské oblasti
 • MND Russia koupila 100% podíl ve společnosti Saratovneftedobycha, čímž získala i druhou část licence na ložisko Kalininskoye
 • MND Russia vlastní těžitelné zásoby ropy v objemu 11 mil. barelů
 • Více o společnosti MND Russia na www.mnd.eu

MND Ukraine

 • Založena v roce 2014
 • Vlastní 80% podíl ve společnostech držících čtyři licence na západní Ukrajině ve společném podniku se skupinou UNGI
 • MND Ukraine získala podíl na průzkumných licencích Beregivska, Chajkovitska, Girska (Lvovská oblast) a Grabivska (Ivano-Frankivská oblast)
 • Společnost dokončuje oficiální výpočty zásob a upgraduje dvě z průzkumných licencí na těžebu
 • Firma plánuje vytěžit v střednědobém horizontu 15 mil. m³ plynu a navýšit denní těžbu plynu na úroveň 100 tis. m³
 • Více o společnosti MND Ukraine na www.mnd.eu

MND Georgia

 • Založena v roce 2012
 • Vlastní 50% podíl ve společnostech Ninotsminda Oil Company Limited, Nazrevi Oil Company Limited a Martkopi Oil Company Limited, které vlastní průzkumné a těžební licence v Gruzii
 • Těžba ropy v současné době probíhá na ložisku Ninotsminda s výhledem budoucího navýšení produkce
 • V oblasti nových objevů  Manavi a Norio probíhá intenzivní průzkum
 • Více o společnosti MND Georgia na www.mnd.eu

MND Drilling & Services

 • Společnost si jako svou vizi vytýčila získání pozice jednoho z předních vrtných kontraktorů na evropském trhu
 • Profil společnosti:
 • Největší vrtný kontraktor v České republice s profesionálním přístupem a garancí vysoké odbornosti a kvality
 • Zkušenost se zahraničními projekty a s působením mimo území České republiky
 • Poskytuje komplexní služby a servis při vrtání a vystrojování průzkumných a těžebních vrtů na ropu, zemní plyn, hydro a geotermálních vrtů a vrtů pro podzemní zásobníky plynu
 • Společnost zajišťuje:
 • Podzemní i nadzemní opravy všech typů sond
 • Likvidace, relikvidace a revitalizace starých nebo vytěžených sond
 • Karotážní měření ve vrtech a výzkum sond včetně slickline operací
 • Perforační práce – trhací práce malého rozsahu ve vrtech a sondách
 • Cementace řídících, úvodních a těžebních kolon a cementace izolačních, likvidačních či úhybových mostků
 • Výrobu zařízení na ústí vrtů a produkčních křížů do 70 MPa dle API Spec. 6 A
 • Od roku 1999 je společnost členem mezinárodní asociace vrtných kontraktorů – IADC
 • Je také držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 (2001), certifikátu environmentálního systému řízení dle ČSN EN ISO 14001 (2003) a certifikátu systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 (2009)
 • Více o společnosti MND Drilling & Services na www.mnd-drilling.eu

MND Drilling Germany

 • Společnost poskytuje vrtné a průzkumné práce na odvrtání geotermálních vrtů, ale také průzkumné vrty pro těžbu ropy a zemního plynu a stavbu podzemních zásobníků plynu na německém trhu
 • Více o společnosti MND Drilling Germany na www.mnd-drilling.de

LP Drilling Italy

 • Založena v roce 2007 se sídlem v Cortemaggiore, Piacenza
 • Společnost poskytuje svým zákazníkům vrtné a průzkumné práce pro těžbu ropy a zemního plynu
 • Vlastní tři moderní vrtné soupravy, které jsou schopné dosáhnout maximální hloubky vrtu 3 600 metrů

MND Gas Storage

 • Společnost zabývající se provozováním a výstavbou podzemních zásobníků plynu (PZP)
 • Vlastní a provozuje PZP Uhřice, která se skládá ze dvou skladovacích struktur (skladovací struktura Uhřice v provozu od roku 2001, skladovací struktura Uhřice Jih v provozu od roku 2012)
 • Celková skladovací kapacita PZP Uhřice je 280 mil. m³
 • Plně automatizovaný systém řízení provozu
 • Vysoká flexibilita a snadná reverzibilita
 • Poskytovaná skladovací kapacita se zárukou dodávky nepřerušitelného výkonu
 • Více o společnosti MND Gas Storage na www.gasstorage.cz

Moravia Gas Storage

 • Společnost provádějící výstavbu podzemního zásobníku plynu v Dambořicích na jižní Moravě, disponujícím nejmodernějšími světovými technologiemi
 • Zásobník Dambořice bude uveden do provozu v roce 2016
 • Společný podnik skupiny MND a Gazpromu 
 • Více o projektu na www.moraviags.cz

MND Gas Storage Germany

 • Založena v roce 2014
 • Zabývá se rozvojem kapacit pro podzemní skladování plynu na území Německa
 • Společnost plánuje uvést do provozu v roce 2016 zásobníkovou kapacitu o objemu 215 mil m3.

MND Samara Holding

 • Společnost řídí a vlastní ropný terminál v samarské oblasti Ruské federace, který zakoupila v roce 2011
 • Terminál je napojen na ropovod „Družba“ (Transneft) s roční kapacitou 3 mil. tun
 • Napojení na železniční magistrálu Samara – Moskva s roční kapacitou 2 mil. tun a na ruskou dálniční síť prostřednictvím dálnice M5 Samara – Moskva
 • Molo na řece Volze pro tanker s roční nakládací kapacitou 2 mil. tun dostupnou od dubna do listopadu
 • Více o společnosti MND Samara na www.mnd.eu

VEMEX

 • Společnost je významným dodavatelem zemního plynu do České republiky
 • Zásobuje plynem nejvýznamnější české spotřebitele
 • Firma je dynamickou společností zaměstnávající kvalifikované odborníky
 • MND Group drží ve společnosti Vemex podíl 16,86 %
 • Majoritním akcionářem firmy je ruský Gazprom
 • Více o společnosti VEMEX na www.vemex.cz

US METHANOL

 • Společnost byla založena v roce 2016 se sídlem v v Charlestonu v Západní Virginii.
 • Společnost US Methanol bude vlastnit a provozovat středně velké metanolové závody s počáteční denní produkcí zhruba 580 tun.
 • První továrna začne s výrobou v druhé polovině roku 2019.